Rålambshovs Båtklubb

Information om RBK

Tillbaka

Adresser

Adress
Rålambshovs båtklubb c/o
Mats Ericsson
Luxgatan 9
112 62 Stockholm
info@ralisbat.se


Bankgiro
612-4085

Hamn
Smedsuddsvägen 9
Rålambshov
08-618 10 01

Varv
Ulvsundavikens Varvsförening

Klubbholme
Huvudholmen
3 nm SO Dalarö

Styrelse

Ordförande
Kenneth Carlsson

Vice ordförande
Claes Lagerberg

Sekreterare
Jeanette Waldeklint

Kassör
Irene Nordengren

Hamnkapten
Mats Ericsson

Varvsrepresentant i Ulvsundavikens varvsförening
Se deras hemsida

Suppleant
Annika Noorzoy

Suppleant
Max Hedsand

© Copyright Rålambshovs Båtklubb 2023. Webmaster Martin Aronsson (webmaster@ralisbat.se).